Културно наследство в миграция | Владимир Пенчев
Проектът „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ се основава на иновативно интердисциплинарно изследване на начините и процесите на обединение, формиране на и приобщаване към институции, утвърждаване на лидерства, пространства и различни календари сред мигрантските ни общности. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания" към МОН през декември 2014 г. и се изпълнява в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
културно наследство, миграция, консолидация, институционализация, българи в чужбина, образование в чужбина, чужбина, ИЕФЕМ, БАН, фолклористика, етнология, етнография, ФНИ, МОН, интердисциплинарно, изследване, проект, лидерство, календар
14931
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14931,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Владимир Пенчев

Екип

Владимир Пенчев

Професор съм в ИЕФЕМ-БАН и съм славист и бохемист, фолклорист, етнолог. Занимавам се с историография на българската и славянската фолклористика, история на българо-чешките културни взаимодействия, с етнология на славянството, с изследвания на славянските миграционни общности в българските земии на българските миграционни общности в Средна Европа и др. Автор съм на над 200 научни публикации, включително повече от 10 авторски и съавторски книги, сред които бих отбелязал „Българо-чешки фолклористични контакти през Възраждането (60-те и 70-те г. на ХІХ в.)“ (София: УИ “Св. Кл. Охридски”, 1994), „Българи по чешките земи“ (София: УИ “Св. Кл. Охридски”, 1994 (в съавторство)), „Паралакс в огледалото, или за мигрантските общности в чуждоетнична среда (чехи и словаци в България, българи в Чехия)“ (София, 2001), „История на Чехия“ (София: Парадигма, 2010 (в съавторство)), „Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého“ (Praha: FHS, 2012) и т.н.

Съставител съм на многобройни издания, посветени на българите в Словакия и Австрия, на словаците в България и пр. Участвал съм и съм ръководил многобройни български и международни научни проекти, както и научни конгреси, конференции, симпозиуми и пр. Дългогодишен преподавател съм по славистика, фолклористика, етнология, културна антропология в ЮЗУ „Н. Рилски”, ПУ „П. Хилендарски”, Нов български университет; водил съм лекционни курсове и в чешки и словашки университети. Преводач съм от чешки език.