Културно наследство в миграция | Двете издания на екипа бяха представени в ИЕФЕМ-БАН
В приятелска атмосфера на съмишленици на 8 май 2018 г. представихме двете най-важни научни издания по нашия проект - сборника "Cultural Heritage in Migration" и колективната монография "Културно наследство в миграция: модели на конслидация и институционализация на българските общности в чужбина" (и двете издадени от Парадигма). Събитието се състоя в зала на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и събра изследователи от различни области, но всички с интерес върху миграционните процеси, засегнали българия през последните векове.
Боян Кулов, Йордан Янев, Владимир Пенчев, Валентин Воскресенски, Лина Гергова, Мариянка Борисова, Таня Матанова, Николай Вуков, Яна Гергова, Катя Михайлова, културно наследство, миграция, публикация, представяне, сборник, монография
16509
post-template-default,single,single-post,postid-16509,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Двете издания на екипа бяха представени в ИЕФЕМ-БАН

13 май Двете издания на екипа бяха представени в ИЕФЕМ-БАН

В приятелска атмосфера на съмишленици на 8 май 2018 г. представихме двете най-важни научни издания по нашия проект – сборника „Cultural Heritage in Migration“ и колективната монография „Културно наследство в миграция: модели на конслидация и институционализация на българските общности в чужбина“ (и двете издадени от Парадигма). Събитието се състоя в зала на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и събра изследователи от различни области, но всички с интерес върху миграционните процеси, засегнали българия през последните векове.

Сборникът беше представен от един от съставителите му доц. д-р Николай Вуков, а монографията – от един от рецензентите й – доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, която постави и няколко въпроса и отвори дискусията. В разговора се включиха почти всички присъстващи с разнообразни, често провокативни гледни точки и обогатиха емпиричните и аналитични натрупвания на екипа, отразени в двете публикации.

Всички от екипа изказаха своята благодарност на събеседниците ни от посетените 17 страни и си пожелаха „До нови срещи“!

 

Сборникът е публикуван в раздел „Издания“ на този сайт.

No Comments

Post A Comment