Културно наследство в миграция | Катя Михайлова
Проектът „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ се основава на иновативно интердисциплинарно изследване на начините и процесите на обединение, формиране на и приобщаване към институции, утвърждаване на лидерства, пространства и различни календари сред мигрантските ни общности. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания" към МОН през декември 2014 г. и се изпълнява в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
културно наследство, миграция, консолидация, институционализация, българи в чужбина, образование в чужбина, чужбина, ИЕФЕМ, БАН, фолклористика, етнология, етнография, ФНИ, МОН, интердисциплинарно, изследване, проект, лидерство, календар
15037
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15037,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Катя Михайлова

Екип

Катя Михайлова

Доцент съм в секция „Сравнителни фолклористични изследвания” на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Научните ми занимания са в областта на религиозния фолклор и проблемите на народното християнство, епическото изпълнителство и традицията на странстващите певци-просяци при славяните, календарната обредност, съвременния политически фолклор, етническите стереотипи, религиозната и културната идентичност на българите в Централна Европа (главно Полша, Чехия и Словакия) и на поляците в България. Повечето ми изследвания са компаративистични и се основават на теренни проучвания в различни славянски страни. Специализирала съм в Полша (Варшава, Люблин); чела съм лекции в различни университети в Полша (Варшава, Краков, Познан, Лодз, Чешин), Чехия (Прага, Бърно) и Украйна (Киев).

Автор съм на монографичното изследване „Странстващият сляп певец-просяк във фолклорната култура на славяните” (София: Издателско ателие Аб, 2006), което в разширен вариант е публикувано и на полски („Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian”. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010); съавтор съм на книгата „Побратим. Българи по чешките земи” (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1994) и колективната монография „Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti” (Bratislava: VEDA, 2005). Член съм на международни редакционни колегии на български и чуждестранни научни фолклористични, етноложки и антропологични списания, а също на международни научни организации като SIEF, CERANEUM, PTL, Международния комитет на славистите.