Културно наследство в миграция | Празници и делници при българите в Южна Африка, „страната на контрастите“ (Част 1)
Между 22 февруари и 3 март 2020 г. – малко преди обявявенато на извънредна ситуация в Европа и в много страни по света – доц. д-р Николай Вуков от ИЕФЕМ-БАН и докторант Щерьо Щерев осъществиха работно посещение сред наши сънародници, живеещи в Република Южна Африка. По време на десетдневния престой в ЮАР бяха посетени четири града – Кейптаун, Йоханесбург, Претория и Мидранд. Периодът на командировката беше избран така, че в рамките на две седмици с два уикенда да се направят посещения в Българския културен център с неделно училище „Слънчо“ в Мидранд и също в неговия филиал в Кейптаун, като се наблюдава празнуването на Баба Марта и подготовката за честването на националния празник 3 март, а така също се присъства на репетиция на групата за фолклорни танци и се проведат срещи и разговори с голям брой наши сънародници.
ЮАР, Южна Африка, Кейптаун, Мидранд, Претория, Йоханесбург, Николай Вуков, Щерьо Щерев
16785
post-template-default,single,single-post,postid-16785,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Празници и делници при българите в Южна Африка, „страната на контрастите“ (Част 1)

Композиция с рисунка на традиционна българска къща и мушкато на стената на Българския културен център (Дом на българите) в Мидранд, Йоханесбург

06 май Празници и делници при българите в Южна Африка, „страната на контрастите“ (Част 1)

На снимката: Композиция с рисунка на традиционна българска къща и мушкато на стената на Българския културен център (Дом на българите) в Мидранд, Йоханесбург

Текст и снимки: Николай Вуков, Щерьо Щерев

Между 22 февруари и 3 март 2020 г. – малко преди обявявенато на извънредна ситуация в Европа и в много страни по света – доц. д-р Николай Вуков от ИЕФЕМ-БАН и докторант Щерьо Щерев осъществиха работно посещение сред наши сънародници, живеещи в Република Южна Африка. Командировката в ЮАР беше третото теренно проучване по проект „Културно наследство и институционализация на българските исторически и съвременни мигрантски общности отвъд Европа“ (финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България). По време на десетдневния престой в ЮАР бяха посетени четири града – Кейптаун, Йоханесбург, Претория и Мидранд. Периодът на командировката беше избран така, че в рамките на две седмици с два уикенда да се направят посещения в Българския културен център с неделно училище „Слънчо“ в Мидранд и също в неговия филиал в Кейптаун, като се наблюдава празнуването на Баба Марта и подготовката за честването на националния празник 3 март, а така също се присъства на репетиция на групата за фолклорни танци и се проведат срещи и разговори с голям брой наши сънародници.

По време на командировката в ЮАР бяха посетени основни институции и организации, свързани с живота на българите в тази далечна страна (Българското посолство в Претория, Българския културен център и Сдружение на българите в Южна Африка в Мидранд, Неделно училище „Слънчо“ в Мидранд и неговия филиал в Кейптаун, Параклис „Св. Йоан Рилски Чудотворец“, група за фолклорни танци „Българска роза“ в Йоханесбург, и др. Бяха проведени поредица от разговори и интервюта с представители на тези институции, с преподаватели по български език и родители на деца, обучаващи се в българското училище, с управители на фирми, собственици на ферми, управители на кафета и ресторанти, и др. В резултат от тях беше събран богат теренен материал, представящ разнообразни свидетелства за живота на нашите сънародници в Южна Африка, за техните делници и празници.

В Република Южна Африка – наричана от мнозина „страната на контрастите“ заради социалните разделения и полюсните различия на всички обществени нива – днес по неофициални данни живеят 3000-4000 българи. През 90-те години на ХХ в., в резултат от голяма имигрантска вълна, в ЮАР се преселват хиляди наши сънародници и тогава броят им достига вероятно над 20 хиляди души (според някои версии те са дори 50 хиляди), като половината от тях са в Йоханесбург, а другите в градове като Кейптаун, Претория и Дърбан, но също в по-малки населени места. През последните години, вследствие от нарасналата престъпност и несигурност в страната, много имигрантски семейства напускат Южна Африка. Голяма част от българите избират като следваща дестинация Австралия или Нова Зеландия, други се връщат в България или се преселват в САЩ, Канада или страни от Западна Европа (главно Великобритания).

Независимо от постепенното свиване на техния брой през последното десетилетие, българите все още имат отчетливо присъствие в Южна Африка и това личи най-вече в Йоханесбург и Претория, където – независимо от огромните разстояния и разпръснатостта в различни квартали, те поддържат активни форми на общностен живот. Най-ярка  проява това намира в Българския културен център в град Мидранд (разположен между Претория и Йоханесбург), където основното ядро на тази общност провежда редовни събирания, поддържа неделно училище, параклис, танцова група, театрална трупа и ресторант, и организира поредица от културни прояви, свързани с български празници и обичаи. Разнообразните инициативи на Българския център са отразявани на уебсайта и фейсбук профила на сдружението (bulgarians.co.za, фейсбук група: Българи в ЮАР/Bulgarians in South Africa/), като по този начин достигат до максимално широка  аудитория.

В една пъстра и разнолика страна, раздирана от социални противоречия, икономически неравенства и междукултурни конфликти, нашите сънародници са успели не само да намерят възможност за професионална и личностна реализация, но също така да запазят носените у тях език, култура и традиции от България, а много от тях и да ги предадат на своите деца. В следващите три репортажа от работното посещение на Николай Вуков и  Щерьо Щерев в ЮАР ще се опитаме да представим моментна снимка от живота на българите в Южна Африка, от техните общностни инициативи, институции и прояви, от усилията им да запазят българския дух на хиляди километри далеч от България.

Екипът ни изказва сърдечна благодарност на всички наши събеседници по време на посещението в ЮАР: на представителите на българската общност, на дипломатите и служителите в българското посолството, на преподавателите в българското училище „Слънчо“, на членовете на настоятелството в Българския център, на отец Йонко Иванов – свещеник в българската църковна община в Мидранд, на участниците във фолклорна танцова група „Българска роза“ и на всички онези, които отделиха от времето си, съдействаха ни в провеждането на нашата работа и ни направиха съпричастни към своите делници и празници в тази далечна страна.

No Comments

Post A Comment