Културно наследство в миграция | Представяне на монографията „Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ и сборника „Cultural Heritage in Migration“
Проектът „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ се основава на иновативно интердисциплинарно изследване на начините и процесите на обединение, формиране на и приобщаване към институции, утвърждаване на лидерства, пространства и различни календари сред мигрантските ни общности. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания" към МОН през декември 2014 г. и се изпълнява в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
културно наследство, миграция, консолидация, институционализация, българи в чужбина, образование в чужбина, чужбина, ИЕФЕМ, БАН, фолклористика, етнология, етнография, ФНИ, МОН, интердисциплинарно, изследване, проект, лидерство, календар
16478
post-template-default,single,single-post,postid-16478,single-format-standard,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Представяне на монографията „Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ и сборника „Cultural Heritage in Migration“

02 май Представяне на монографията „Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ и сборника „Cultural Heritage in Migration“

Заповядайте на представянето на

монографията „Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“

и сборника „Cultural Heritage in Migration“

на 8 май 2018 г. от 17 ч. в ИЕФЕМ-БАН, ул. „Московска“ 6А, зала 19

Събитието е насочено както към специализираната научна публика, така и към широката общественост, доколкото разглежданите проблеми и възможните дебати са свързани с личната съдба на всеки българин и с българското общество като цяло.

За изданията:
Колективната монография „Културно наследство в миграция: модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ (автори: Владимир Пенчев, Мариянка Борисова, Валентин Воскресенски, Николай Вуков, Лина Гергова, Яна Гергова, Боян Кулов, Таня Матанова, Катя Михайлова и Йордан Янев) е резултат от най-мащабното проучване на българските общности по света. Изследването, проведено през 2015–2017 г. в 16 страни в Европа и в САЩ, си постави за цел да анализира динамиките във взаимодействието общност–институция–наследство. В книгата са разгледани процесите на конструиране, оценностяване, употреба, предаване в поколенията и популяризиране на културното наследство, мислено като българско, и ролята на разнообразните институции и консолидационни форми, които българските мигранти реализират или към които се присъединяват: дружество, училище, църква, танцови и певчески групи, медии, студентски сдружения, библиотеки, клубове и др. Отделено е внимание и на социалните мрежи, семейството и бизнес формите като значими за неформално обучение в култура, опазване на език, обичаи, религия, именна система, образност. Националният, религиозният, традиционният и просветният календар са вертикалите, които изграждат дълбочината на анализа и ярко илюстрират мрежите и посоките на взаимодействие вътре в самите мигрантски общности и с институциите на родната държава по места.

Сборникът „Cultural Heritage in Migration“ (съст. Николай Вуков, Лина Гергова, Таня Матанова, Яна Гергова) съдържа статии, базирани върху докладите от едноименната конференция, провела се през юни 2017 г. в ИЕФЕМ-БАН. Изданието обединява проучвания на над 30 автора от България и САЩ, Русия, Словакия, Унгария, Германия, Тринидад и Тобаго, Гърция, Литва и Косово. Текстовете разглеждат културното наследство като процес през неговото ревитализиране, конструиране, менажиране, преживяване и представяне с отчетлив акцент върху миграцията на човешките общности като пораждаща условия за преосмисляне на миналото и настоящето.

С излизането на тези книги приключват ангажиментите ни по настоящия проект, но не и научниян ни интерес, желанието ни да задълбочим познанията си, да продължим и срещите, и анализите си, да разширим хоризонта си. С монографията и сборника изданията ни стават три:

    

След представянето сборникът ще бъде публикуван и онлайн на сайта ни.

No Comments

Post A Comment