Културно наследство в миграция | Конференция 2021
Отразяване на работата по проект "Културно наследство в миграция" в медиите
медии
16946
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16946,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

Конференция 2021

ПОКАНА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРИ ОТВЪД ЕВРОПА −
ИНСТИТУЦИИ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

7-8 юни 2021 г.

ИЕФЕМ − БАН, онлайн

Вследствие на глобализационните процеси в света, историческите събития в България и Европа, икономическите кризи и различните миграционни вълни, българи днес живеят навсякъде на Стария континент, но и отвъд неговите предели. Страни като Австралия, Бразилия и Аржентина, САЩ и Канада и много други са дом както на стара, историческа емиграция от България (още от ХІХ век), така и на нови български мигрантски общности от последните 30 години – период, характеризиращ се и със засилена миграция към страни като Близкия Изток, Северна Африка ЮАР.

Институциите и културното наследство в условията на миграция са взаимосвързани и подреждащи общностния живот като координатна система. Институциите в най-общ смисъл като консолидационни форми и официални представителства са пространствените точки на контакт на мигрантите. От своя страна, елементите на културното наследство като празничен календар, език, религия, традиционна и популярна култура, литература и пр., представляват механизъм, който организира мигрантите от различни поколения и социални групи. Те са инструментариум за представяне на мигрантската култура в приемното общество и ядро на емоционалната свързаност между членовете на общността.

През последните близо трийсет години българските учени от областта на етнологията, фолклористиката, историята, географията, езикознанието, етномузикологията, социологията, политологията и пр. обърнаха сериозно внимание на българските мигрантски общности като среда за изследване на език, консолидационни практики, икономически потенциал, социокултурни промени. Но това внимание по различни причини беше доминирано от българските исторически, традиционни и нови общности в Европа. В рамките на този научен форум бихме искали да поканим и съберем изследователите, които са отправили поглед отвъд европейските предели към нашите мигранти в Южна и Северна Америка, в Австралия и Нова Зеландия, в Африка и Азия. Добре дошли са учени от всички области на познанието, тъй като изследователският обект е малко проучван и натрупването на материали само би обогатило всички изкушени от темата.

Очакваме заявки по следните теми:

  • история и география на миграциите от България към далечни дестинации в Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Австралия: причини, политики, траектории;
  • консолидиране и институционализиране на българските емигранти отвъд Европа в миналото и в съвременността: организации, печат, образование и религия; 
  • политики на конструиране и опазване на културното наследство в условията на отвъдевропейска миграция;
  • социални мрежи и канали на спомоществователство;
  • литературно и езиково наследство на българските мигранти;
  • семейни и публични културни и религиозни практики;
  • завръщане на отвъдевропейските мигранти в България: поколенчески и социални особености. 

Моля, изпращайте заявките си на info@migrantheritage.com до 30 април 2021 г. Необходимо е в заявката да включите заглавие, кратко резюме (до 200 думи), име и институционална принадлежност на автора, данни за контакт. На този имейл може да изпращате и всякакви запитвания.

Конференцията ще се проведе онлайн в платформата Zoom, като ще има възможност и за публика. Програма и линк към събитието участниците ще получат до 15 май 2021 г. След приключване на конференцията авторите ще бъдат поканени да публикуват разширени варианти на докладите си в сборник, който ще бъде издаден на хартия от българско научно издателство, регистриран в НАЦИД и публикуван онлайн със свободен достъп.

Организационен комитет:

гл.ас. д-р Мариянка Борисова, ИЕФЕМ БАН, председател

доц. д-р Боян Кулов, НИГГГ БАН, секретар

гл.ас. д-р Лина Гергова, ИЕФЕМ БАН

гл.ас. д-р Таня Матанова, ИЕФЕМ БАН

гл.ас. д-р Яна Гергова, ИЕФЕМ БАН

Научната конференция “Българи отвъд Европа − институции и културно наследство” се организира по проект „Културно наследство и институционализация на българските исторически и съвременни мигрантски общности отвъд Европа“, финансиран от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката на Република България.