Културно наследство в миграция | Portfolio Tags институции
Проектът „Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина“ се основава на иновативно интердисциплинарно изследване на начините и процесите на обединение, формиране на и приобщаване към институции, утвърждаване на лидерства, пространства и различни календари сред мигрантските ни общности. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания" към МОН през декември 2014 г. и се изпълнява в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН.
културно наследство, миграция, консолидация, институционализация, българи в чужбина, образование в чужбина, чужбина, ИЕФЕМ, БАН, фолклористика, етнология, етнография, ФНИ, МОН, интердисциплинарно, изследване, проект, лидерство, календар
230
archive,tax-portfolio_tag,term-230,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Archive

30 дек. Г. Георгиев: Ролята на социалните мрежи за консолидацията на емигрантските общности и културното наследство

Мрежа е понятие, което обхваща в себе си поне три модалности, необходими за подхода към така формулирания теоретичен проблем. Мрежата може да се разбира първо като реален процес на всекидневни действия, комуникация и взаимопомощ в рамките на мигрантската общност. Второто направление, в което може да...

Read More

06 дек. Я. Гергова: Взаимодействията институция – общност – наследство

Взаимодействията институция-общност-наследство като комбинация от корелационно свързани елемента, към които могат да се причислят и тези на паметта и идентичността, са слабо изследван теоретично проблем в научната литература. Като по-широко проблематизирани взаимовръзки биха могли да се определят тези между общност-наследство-памет, институция-език-наследство, институция-наследство-идентичност, наследство-памет-идентичност....

Read More

29 ное. М. Борисова: Формирането на институции и приобщаване към вече налични такива на българските емигранти

След установяването си в приемната страна, българските емигранти, дистанцирали се от българските институции, създават нови мигрантски обединения. Потребността от общностни формирования, чрез които да се поддържа българското културно-историческо наследство, води до възникване на редица институции, организации, съюзи, дружества, клубове, асоциации… Независимо от конкретното название на...

Read More

24 ное. Л. Гергова: Наследство и консолидация на мигрантските общности: теоретични щрихи

Текстът представя някои теоретични подстъпи към изследването на ролята на институциите и неформалните обединения на българските мигранти за конструирането, опазването и употребата на културното наследство в приемното общество и в родината....

Read More

24 ное. Й. Янев: Държавната политика към българите и българските общности по света след 1989 г. Основни елементи, насоки и перспективи

Непосредствен резултат от специфичните особености в развитието на българския етнос през вековете е наличието на значими по численост български общности извън държавните граници на Република България. ...

Read More

26 юни Й. Янев: Етапи във формирането на общностните институции на българите в страните от Централна и Западна Европа

Бидейки начално звено в културационния и социализационния обучителен процес семейството се явява като основна и естествена среда, като първо „място на обучение“ в родната етнокултура (вж. и Wenzler-Cremer 2005: 36)....

Read More

18 апр. Вл. Пенчев: Ролята на институциите на мигрантите по отношение на културното наследство

Текстът представя някои теоретични подстъпи към изследването на ролята на институциите и неформалните обединения на българските мигранти за конструирането, опазването и употребата на културното наследство в приемното общество и в родината....

Read More