Културно наследство в миграция | Взаимодействията институция – общност – наследство. Открояване на ролята на различните институции сред българските мигрантски общности (училище, църква, дружество и др.)
Взаимодействията институция-общност-наследство като комбинация от корелационно свързани елемента, към които могат да се причислят и тези на паметта и идентичността, са слабо изследван теоретично проблем в научната литература. Като по-широко проблематизирани взаимовръзки биха могли да се определят тези между общност-наследство-памет, институция-език-наследство, институция-наследство-идентичност, наследство-памет-идентичност.
българска диаспора, културно наследство, институции, Яна Гергова, идентичност, общност, памет
15837
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15837,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Я. Гергова: Взаимодействията институция – общност – наследство

***

Взаимодействията институция-общност-наследство като комбинация от корелационно свързани елементи, към които могат да се причислят и тези на паметта и идентичността, са слабо изследван теоретично проблем в научната литература. Като по-широко проблематизирани взаимовръзки биха могли да се определят тези между общност-наследство-памет, институция-език-наследство, институция-наследство-идентичност, наследство-памет-идентичност.

 

Автор: гл.ас. д-р Яна Гергова

Category
Публикации
Tags
българска диаспора, идентичност, институции, културно наследство, общност, памет, училище, църква, Яна Гергова