Културно наследство в миграция | Г. Георгиев: Ролята на социалните мрежи за консолидацията на емигрантските общности и изграждането и съхраняването на културното наследство
Мрежа е понятие, което обхваща в себе си поне три модалности, необходими за подхода към така формулирания теоретичен проблем. Мрежата може да се разбира първо като реален процес на всекидневни действия, комуникация и взаимопомощ в рамките на мигрантската общност. Второто направление, в което може да се мисли мрежата е като виртуална мрежа на дигиталните канали за комуникация, като „Фейсбук”, „Ютюб” и др. Третият аспект на понятието мрежа, който ще разгледам, е свързан с понятието като теоретичен инструмент.
Георги Георгиев, българска диаспора, културно наследство, институции, социални мрежи, идентичност, общност, памет
15952
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15952,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Г. Георгиев: Ролята на социалните мрежи за консолидацията на емигрантските общности и културното наследство

***

Мрежа е понятие, което обхваща в себе си поне три модалности, необходими за подхода към така формулирания теоретичен проблем. Мрежата може да се разбира първо като реален процес на всекидневни действия, комуникация и взаимопомощ в рамките на мигрантската общност. Второто направление, в което може да се мисли мрежата е като виртуална мрежа на дигиталните канали за комуникация, като „Фейсбук”, „Ютюб” и др. Третият аспект на понятието мрежа, който ще разгледам, е свързан с понятието като теоретичен инструмент.

 

Автор: докт. Георги Георгиев

Category
Публикации
Tags
българска диаспора, Георги Георгиев, идентичност, институции, културно наследство, общност, памет, социални мрежи