Културно наследство в миграция | Трансмисия на културно наследство в семейна среда
Бидейки начално звено в културационния и социализационния обучителен процес семейството се явява като основна и естествена среда, като първо „място на обучение“ в родната етнокултура (вж. и Wenzler-Cremer 2005: 36). В него, чрез предаването и възприема­нето на идеи и принципи за изпълнение на социални роли и на модели на мисле­не и поведение, представителите на следващото поколение биват приобщени към съответната общност и култура.
трансмисия, културно наследство, семейна среда, Таня Матанова
15319
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15319,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Т. Матанова: Трансмисия на културно наследство в семейна среда

***

Бидейки начално звено в културационния и социализационния обучителен процес семейството се явява като основна и естествена среда, като първо „място на обучение“ в родната етнокултура (вж. и Wenzler-Cremer 2005: 36). В него, чрез предаването и възприема­нето на идеи и принципи за изпълнение на социални роли и на модели на мисле­не и поведение, представителите на следващото поколение биват приобщени към съответната общност и култура. Според Мелвил Херсковиц, тези про­цеси на социализация и инкултурация са тясно свързани и не могат да бъдат раз­глеж­дани отделно един от друг, тъй като културата задава рамковите условия, в кои­то се из­върш­ва социализацията на индивида към определена група (Herskovits 1948)… (целия текст четете в приложения файл)

 

Автор: гл.ас. д-р Таня Матанова, ИЕФЕМ-БАН

Category
Публикации
Tags
културно наследство, семейна среда, Таня Матанова, трансмисия